Driver med skattetaksering, maskiner og tekniske anlegg.
Takserer også konkursbo.

Bestill meg