Sertifikater:
Verditakst

Spesialkompetanse:
Tømrer, høvel-/sagmester, trelastkontrollør og takstmann verditaksering (NITO 2011).
Erfaring siden 1976 (42 år) fra sagbruk, tømrerarbeid, elementbygg og taksering. Siste 7 år som takstmann. I Byggtakst Elverum siden 2011.

Bestill meg