NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) slår seg sammen, og etablerer en felles organisasjon for hele takstbransjen fra 01.01.2018.

Hensikten er å øke vår samlede slagkraft i spørsmål som berører bransjen, og samtidig effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst.

Hovedstyret i ingeniørorganisasjonen NITO, som også utgjør generalforsamlingen i NITO Takst, ga sitt endelige ja til samordningen denne uken. Tidligere i sommer gjorde NTFs generalforsamling tilsvarende vedtak. Den praktiske samordningen vil skje i løpet av høsten.

Det har skjedd omfattende endringer innenfor eiendomsomsetningen i Norge de senere årene. I prosessene rundt dette har vi som organisasjoner stått opp for bransjens integritet og forbrukernes trygghet. I slike sammenhenger blir vi nå en samlet og enda tydeligere stemme, sier Bøhn.

I tillegg til eiendom har takstmenn oppgaver knyttet til for eksempel industri, landbruk og skadeoppgjør. Samordningen forenkler og styrker dialogen med andre parter på alle disse områdene, påpeker Bøhn.

Utdanning og data

De to takstorganisasjonene har hver for seg håndtert betydelige oppgaver knyttet til sertifisering, kurs og etterutdanning.

– Å samordne systemene for dette vil være effektiv forenkling for oss selv, samtidig som takstmenns kompetanse kan synliggjøres på en mer ensartet og dermed tydeligere måte enn hittil, sier Ottar M. Skare, president i Norges Takseringsforbund.

Organisasjonene regner også med å kunne høste en betydelig samordningsgevinst på datasiden.

– I dag har vi ulike systemer, og hver våre avtaler om videreutvikling og vedlikehold av disse. Fremover vil vi legge en samlet og offensiv strategi for hele IT-feltet, og regner med at dette også kan bli kostnadsbesparende, sier Skare.

Organisasjonene har allerede et felles etisk regelverk, som blir videreført.

Personvern
Handlekurv tom