Verditakst, tilstandsrapport, boligsalgsrapport og arealmåling.

Verditakst

Verdi- og lånetakst er en rapport som i hovedsak skal gi en enkel bygningsbeskrivelse med hovedvekt på verdivurderingen. Verditaksten skal gi uttrykk for hva som kan forventes oppnådd i markedet på takseringsøyeblikket.

I arbeidet benyttes en rekke faktorer for å komme frem til verdikonklusjonen. Arealmåling er en sentral del av arbeidet. Det gjøres sammenligninger med tilsvarende boliger i samme område med samme fasiliteter og størrelse. Det er ofte også behov for å vurdere beliggenhet internt i bygningen dersom det er en leilighet som vurderes. Tilstanden vurderes også på et overordnet plan, men legger grunnlag for sammenligning og markedsvurderingen. Det gjøres en teknisk verdivurdering av boligen basert på byggekostnad og det blir foretatt et fradrag for utidsmessighet, elde, slitasje, vedlikeholdsmangler m.m

Verdi- og lånetakst skal utføres av sertifiserte takstmenn med byggteknisk bakgrunn.

Brukere av denne rapportformen er bla:

– Banker i forbindelse med belåning

– Eiendomsmeglere i forbindelse med salg

– Advokater i forbindelse med arv, samlivsbrudd m.m

– Privatpersoner som selger boligen selv

– Eiendomsbesittere som gjør porteføljevurderinger

 

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler) er en grundig gjennomgang med en detaljert beskrivelse av boligens tilstand. Det gjøres vurderinger av alle bygningsdeler som skal beskrives og konkludere med en tilstandsgrad på hvert enkelt punkt.

Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til bygningsdelen med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivået tar utgangspunkt i byggeåret eller monteringsøyeblikket.

TG er delt opp i fire nivåer:

– TG 0: Ingen avvik/svekkelser, helt nytt

– TG 1: Mindre eller moderate avvik

– TG 2: Vesentlige avvik

– TG 3: Stort eller alvorlig avvik

Levetidsbetraktninger gjøres på de enkelte bygningsdeler jfr. NS 3451 som beskriver forventet levetid på de enkelte bygningsdeler.

Det utføres stikkprøvetakninger av funksjon på bygningsdeler samt fuktsøk på steder der det normalt kan forekomme fuktskader.

Arealmåling er en sentral del av arbeidet og følger alle tilstandsrapporter. Det er dog mulig og anbefalt å i tillegg utføre en teknisk verdivurdering av bolig og tomt samt verditaksering.

Tilstandsrapport skal utføres av sertifiserte takstmenn med byggteknisk bakgrunn.

Brukere av denne rapportformen er bla:

– Banker i forbindelse med belåning

– Eiendomsmeglere i forbindelse med salg

– Advokater i forbindelse med arv, samlivsbrudd m.m

– Privatpersoner som selger boligen selv

– Eiendomsbesittere som gjør porteføljevurderinger

 

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport NS 3600 er en svært grundig gjennomgang med en detaljert beskrivelse av boligens tilstand. Det gjøres vurderinger av alle bygningsdeler som skal beskrives og konkludere med en tilstandsgrad på hvert enkelt punkt.

Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til bygningsdelen med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivået tar utgangspunkt i dagens forskrifter.

TG er delt opp i fire nivåer:

– TG 0: Ingen avvik/svekkelser, helt nytt

– TG 1: Mindre eller moderate avvik

– TG 2: Vesentlige avvik

– TG 3: Stort eller alvorlig avvik

Det utføres stikkprøvetakninger av funksjon på bygningsdeler samt fuktsøk på steder der det normalt kan forekomme fuktskader. Det er også mulig å bestille hulltagning med ytterligere undersøkelser med fuktmåleutstyr.

Arealmåling er en sentral del av arbeidet og følger alle boligsalgsrapporter. Det er dog mulig og anbefalt å i tillegg utføre en teknisk verdivurdering av bolig og tomt samt verditaksering.

Boligsalgsrapport skal utføres av sertifiserte takstmenn med byggteknisk bakgrunn.

Brukere av denne rapportformen er bla:

– Banker i forbindelse med belåning

– Eiendomsmeglere i forbindelse med salg

– Privatpersoner som selger boligen selv

 

Arealmålinger

Arealmål brukes bl.a. ved belåning/taksering av eiendommer, omsetning av private eiendommer og næringseiendommer, ved beregning av forskjellige typer avgifter, som grunnlag for offentlig statistikk, beregning av grad av utnytting, vurdering av priser m.m.

Det er viktig å vite hva begrepene står for, og å bruke begrepene riktig. Med hjemmel i markedsføringsloven er det nå et krav at firmainnrykkede boligannonser skal ha fyldige og presise opplysninger om arealer