Takstsentralen AS ble stiftet i 2016 av Jørn Brath og Kai Ivar Vambeseth, i dag er det 8 partnere. Vi formidler oppdrag innenfor alle typer taksering. I tillegg formidler vi ulike jobber innenfor byggesak, tegning, rådgivning, kontroll, finansiering og forsikring av fast eiendom. De fleste takstmenn er medlem av Norsk Takst hvor det er krav til årlig etterutdanning, noe som bidrar til å sikre kvalitet i arbeidet. Rådgiverne er frittstående.

Takstsentralen er Norges største takstkontor og er landsdekkende med nesten 300 takstmenn og rådgivere/konsulenter.

Mentorordning
Vi ser det som en stor fordel å ha studenter med i Takstsentralen, og har en intern mentorordning hvor vi kobler erfarne takstmenn med nyutdannede for at de skal få en god innkjøring som takstmann. Dette er helt nødvendig og svært lærerikt for den nyutdannede, men er også inspirerende for den erfarne takstmann.

FAGOMRÅDER

 • Boligtaksering
 • Taksering av fritidseiendommer
 • Taksering av bolig- og fritidstomter
 • Tilstandsrapporter
 • Skade
 • Reklamasjon
 • Taksering av næringsbygg
 • Leievurderinger av næringsbygg
 • Taksering av næringstomter
 • Tverrfaglige tilstandsrapporter av næringsbygg
 • Overtakelsesforretning – bolig og næringsbygg
 • Byggesaker
 • Tredjepartskontroll
 • Byggelånskontroll/oppfølging
 • Landbrukstakst
 • Skjønn
 • Naturskader
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Sakkyndig vitne i retten
 • Fagkyndig bistand på visninger
 • Teknisk due diligence
 • Energimerking
 • El-taksering av bolig og næringseiendommer
 • Taksering av industrimaskiner
 • Ansvarlig søker
 • Ansvarlig prosjekterende