Vi er opptatt av våre brukeres personvern og å informere godt nok om denne. Les her hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om våre medlemmer og besøkende/kunder.

Behandlingsansvarlig
Takstsentralen er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Formålet med behandling
Det er frivillig for nettsidens besøkende å oppgi personopplysninger, de kan også få kontakt med oss via email eller telefon. Det er derimot nødvendig å oppgi enkelte personopplysninger for å bestille en takst.

Vi vil kun bruke personopplysningene til å sette kunden i kontakt med en takstmann, oppfølging av kunden og til noe markedsføring. Dersom du er takstmann og registrerer deg hos oss vil enkelte av personopplysningene brukes på nettsidene våre, til utsending av nyhetsbrev og annen informasjon, samt til å sette deg i kontakt med kunder.

Rettslig grunnlag
Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Vårt behandlingsgrunnlag er hovedsakelig kontrakt mellom oss og våre medlemmer, og samtykke på nettsiden vår fra kunder.

Hvilke personopplysninger behandles?
For å gjøre en hurtigforespørsel av takst hos oss må du registrere fullt navn, epostadresse, telefonnummer og postnummer. Dersom du ønsker at vi skal kontakte deg er det kun navn og epost som skal registreres.

Takstmenn som ønsker å registrere seg gjennom nettsiden registrerer fullt navn, navn på firma, organisasjonsnummer, epost og telefonnummer. Alle opplysninger behandles og lagres midlertidig av Takstsentralen.

Hvor hentes opplysningene fra?
Vi får opplysningene våre direkte fra de som registrerer den. Når det kommer til våre medlemmer vil vi også kunne hente informasjon fra deres nettsider eller fra Norsk Taksts nettsider.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Personopplysningene vil utleveres (for kundene) til takstmenn som kan utføre etterspurt oppdrag, og (for takstmenn/medlemmer) til etterspørrende kunde. For medlemmer kan informasjonen også utleveres til våre samarbeidspartnere. Ellers vil informasjonen være helt konfidensiell.

Sletting og arkivering av opplysningene
Takstsentralen holder ikke på informasjonen lengre enn nødvendig, og vil ikke ha kundeinformasjon lagret noe sted etter avsluttet oppdrag og noe oppfølging. For takstmenn som er medlemmer vil informasjonen slettes dersom medlemskapet avsluttes.

Dine rettigheter
Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, og retting og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. Dette innebærer at informasjon innsamlet i anledning utførelsen av takstoppdrag normalt kun vil bli slettet når behovet for oppbevaring av opplysningene opphører.

Hvordan sikres opplysningene?
Vi har tiltak og rutiner for å sikre opplysningene vi besitter, og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett.
I samarbeid med vår leverandør av datatjeneste og nettside foretas det hele tiden tiltak for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss gjerne på
E-post: post@takstsentralen.com
Telefon: 400 800 32

Sist endret 18.1.2019