Ved større brannskader/ totalskader på bygning kan både forsikrede og forsikringsselskap kreve skjønn. Et skjønn betyr at en takstmann oppnevnt av hver part beregner tapet og leverer en samlet vurdering for oppgjør. Denne er i utgangspunktet bindende for partene.